Архив автора

Український Католицький Університет закликає публічно протистояти Табачнику

Автор: dilovy · Дата: 17 Март 2010

Ректорат Українського Католицького Університету звертається із закликом до освітянської громадськості України висловитися публічно про ситуацію, що склалася в освітньому полі України у зв’язку з призначенням на пост міністра освіти і науки України Дмитра Табачника. Про це йдеться в заяві ректорату УКУ. Далее Популярность: 11% Далее »

Організація документообігу

Автор: dilovy · Дата: 4 Март 2010

Залежно від обсягу документообігу установи розподі­ляються на 4 категорії: I — з обсягом документообігу понад 100000 документів на рік; II — з обсягом документообігу від 25000 до 100000 документів на рік; ІІІ — з обсягом документообігу від 10000 до 25000 документів на рік; IV — з обсягом документообігу до 10000 документів на рік. Далее Популярность: 4% Далее »

Управлінські функції і діловодство

Автор: dilovy · Дата: 25 Февраль 2010

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом будь-якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної організації ро­боти з документами. Далее Популярность: 4% Далее »

Листи-вітання

Автор: dilovy · Дата: 25 Февраль 2010

Виявлення уваги до своїх клієнтів чи колег — один із необхідних елементів ділового етикету. Приводом для вітання можуть стати їх досягнення, свята, дні народ­ження та інші щасливі хвилини в їхньому житті. Такий вияв поваги, безперечно, лише сприятиме вашому взаємопорозумінню й у діловій сфері, й у сфері особистих стосунків. Далее Популярность: 21% Далее »

Листи-запрошення

Автор: dilovy · Дата: 20 Февраль 2010

Листи-запрошення, виконуючи ту ж функцію, що й запрошення, відрізняються від них насамперед стилем — він хоч й офіційний, але не такий холодний і менш стандартизований. Такі листи — це вияв особливої поваги. Дуже часто вони мають виразно персональний характер, цілий ряд фактів вказує на те, що лист адресований не абстрактній особі, одній із десятків чи сотень, а саме тій людині, ім’я якої стоїть у звертанні. Далее Популярность: 27% Далее »

Запрошення

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Запрошення давно вже стали невід’ємним атрибутом ділового етикету. Існує багато варіантів письмових за­прошень на різноманітні заходи — від лаконічних, діло­вих, шаблонних, які сотнями заготовляють для певної урочистості чи події, до персональних, художньо офор­млених, розрахованих на конкретного адресата. Далее Популярность: 28% Далее »

Рекомендаційні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід’ємним елементом ділових стосунків і, відповідно, епістолярію. На від­міну від характеристики, рекомендація не обов’язково подається з місця роботи. Зацікавленою в рекомендації стороною, може бути або сама людина, або ж організа­ція чи фірма. Останнім особливо важлива об’єктивність, оскільки вони зацікавлені в добросовісних, кваліфіко­ваних... Далее

Заохочувальні та спонукальні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Заохочувальні й спонукальні листи не виділяються як окремий вид ділової кореспонденції, однак обминути їх увагою неможливо. Необхідність у них з’являється там, де виникли проблеми в співпраці з партнерами, коли необхідно підбадьорити людину. Далее Популярность: 13% Далее »

Листи-подяки

Автор: dilovy · Дата: 5 Февраль 2010

Рівень серйозного ділового спілкування передбачає обов’язкове засвоєння етикету цієї сфери, основу якого складають ввічливість, тактовність. Хороші стосунки між партнерами мають ґрунтуватися на взаємній повазі та ввічливості, а це передбачає вміння висловлювати подяки. Далее Популярность: 27% Далее »

Супровідні листи

Автор: dilovy · Дата: 4 Февраль 2010

Супровідні листи надсилаються разом із комерційними чи іншими документами (рахунком-фактурою, накладни­ми, чеками) або ж при пересиланні креслень, каталогів, проспектів, прейскурантів, буклетів зразків нових товарів тощо й покликані інформаційно супроводжувати їх. Інко­ли вони є своєрідною констатацією факту надсилання: вам надіслано (що саме, у якій кількості, з якою метою). Далее Популярность: 17% Далее »