Архив рубрики "Зразки документів"

Розпорядження

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Розпорядчі документи Розпорядження — це документ, який видається посадо­вими особами, державними органами, установами, під­приємствами в межах їх компетенції й має обов’язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та під­леглих установ, яким адресовано розпорядження. Далее Популярность: 22% Далее »

Наказ

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Розпорядчі документи Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен­ції, обов’язковий для виконання підлеглими. Проект наказу створюється, як правило, у відповід­ному структурному підрозділі (виконавцем або керівником), підписується керівником структурного підрозділу, узгоджується з іншими посадовими особами установи, в компетенції... Далее

Розписка

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Особисті офіційні документи Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, доку­ментів тощо від установи чи приватної особи. Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити: Далее Популярность: 35% Далее »

Доручення

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Особисті офіційні документи Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені за­фіксовані в дорученні дії. Далее Популярность: 32% Далее »

Як скласти успішне резюме?

Автор: dilovy · Дата: 31 Март 2009

Документація з кадрово-контрактових питань Резюме — документ, в якому особа в стислій формі повідомляє основні відомості про себе з метою участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. Надсилається в установу, яка оголосила конкурс, поштою або факсом; виготовляється, як правило, з використанням персонального комп’ютера в максимально доступній для зорового сприйняття формі (використання різних шрифтів, підкреслень тощо). Обсяг... Далее

Трудова угода

Автор: dilovy · Дата: 29 Март 2009

Документація з кадрово-контрактових питань Трудова угода — це документ, що укладається між ор­ганізацією й працівником, який не входить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договір­них засадах із відповідними установами та підпри­ємствами. Далее Популярность: 17% Далее »

Характеристика

Автор: dilovy · Дата: 29 Март 2009

Документація з кадрово-контрактових питань Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня). Характеристика дається, як правило, з останнього місця роботи або навчання. Готує її керівник структурного підрозділу (у школі — класний керівник). Підписується керівником установи або ж керівником установи й керів­ником структурного підрозділу та засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється... Далее

Автобіографія

Автор: dilovy · Дата: 29 Март 2009

Документація з кадрово-контрактових питань Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності. Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення автобіографія може бути: Далее Популярность: 100% Далее »

Заява

Автор: dilovy · Дата: 29 Март 2009

Документація з кадрово-контрактових питань Заява — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи. Заява може бути: — простою (викладається тільки прохання); Далее Популярность: 57% Далее »