Архив рубрики "- Адміністративне діловодство"

Пояснювальна записка

Автор: dilovy · Дата: 6 Апрель 2009

Довідково-інформаційні документи Пояснювальна записка — це документ, в якому: Далее Популярность: 65% Далее »

Службовий лист

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009

Довідково-інформаційні документи Службові листи — узагальнена назва різноманітних за змістом інформаційних документів, які виступа­ють основним засобом спілкування й оперативного управління діяльністю установ, організацій, підпри­ємств. Далее Популярность: 32% Далее »

Довідка

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009

Довідково-інформаційні документи Далее Популярность: 19% Далее »

Протокол

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009

Довідково-інформаційні документи Протокол – це документ, в якому фіксується хід об­говорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо. Далее Популярность: 54% Далее »

Акт

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009

Довідково-інформаційні документи Акт – це документ правової чинності, в якому конста­туються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб. Далее Популярность: 19% Далее »

Доповідна записка

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009

Довідково-інформаційні документи Доповідна записка - це документ, адресований керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу тощо, а також наводяться свої висновки й пропозиції. Далее Популярность: 40% Далее »

Контракт

Автор: dilovy · Дата: 2 Апрель 2009

Документація з кадрово-контрактових питань Контракт — це правовий документ, що засвідчує пев­ну домовленість між партнерами (підприємством, ус­тановою та працівником) про засади спільної вироб­ничої та творчої діяльності. Далее Популярность: 10% Далее »

Вказівка

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Розпорядчі документи Вказівка — це розпорядчий документ керівників єди­ноначальних органів державного управління переваж­но інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів ви­щих органів управління. Далее Популярность: 10% Далее »

Розпорядження

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Розпорядчі документи Розпорядження — це документ, який видається посадо­вими особами, державними органами, установами, під­приємствами в межах їх компетенції й має обов’язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та під­леглих установ, яким адресовано розпорядження. Далее Популярность: 22% Далее »

Наказ

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009

Розпорядчі документи Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен­ції, обов’язковий для виконання підлеглими. Проект наказу створюється, як правило, у відповід­ному структурному підрозділі (виконавцем або керівником), підписується керівником структурного підрозділу, узгоджується з іншими посадовими особами установи, в компетенції... Далее