Архив Февраль, 2010

Управлінські функції і діловодство

Автор: dilovy · Дата: 25 Февраль 2010

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом будь-якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної організації ро­боти з документами. Далее Популярность: 5% Далее »

Листи-вітання

Автор: dilovy · Дата: 25 Февраль 2010

Виявлення уваги до своїх клієнтів чи колег — один із необхідних елементів ділового етикету. Приводом для вітання можуть стати їх досягнення, свята, дні народ­ження та інші щасливі хвилини в їхньому житті. Такий вияв поваги, безперечно, лише сприятиме вашому взаємопорозумінню й у діловій сфері, й у сфері особистих стосунків. Далее Популярность: 22% Далее »

Листи-запрошення

Автор: dilovy · Дата: 20 Февраль 2010

Листи-запрошення, виконуючи ту ж функцію, що й запрошення, відрізняються від них насамперед стилем — він хоч й офіційний, але не такий холодний і менш стандартизований. Такі листи — це вияв особливої поваги. Дуже часто вони мають виразно персональний характер, цілий ряд фактів вказує на те, що лист адресований не абстрактній особі, одній із десятків чи сотень, а саме тій людині, ім’я якої стоїть у звертанні. Далее Популярность: 28% Далее »

Запрошення

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Запрошення давно вже стали невід’ємним атрибутом ділового етикету. Існує багато варіантів письмових за­прошень на різноманітні заходи — від лаконічних, діло­вих, шаблонних, які сотнями заготовляють для певної урочистості чи події, до персональних, художньо офор­млених, розрахованих на конкретного адресата. Далее Популярность: 28% Далее »

Рекомендаційні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід’ємним елементом ділових стосунків і, відповідно, епістолярію. На від­міну від характеристики, рекомендація не обов’язково подається з місця роботи. Зацікавленою в рекомендації стороною, може бути або сама людина, або ж організа­ція чи фірма. Останнім особливо важлива об’єктивність, оскільки вони зацікавлені в добросовісних, кваліфіко­ваних... Далее

Заохочувальні та спонукальні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Заохочувальні й спонукальні листи не виділяються як окремий вид ділової кореспонденції, однак обминути їх увагою неможливо. Необхідність у них з’являється там, де виникли проблеми в співпраці з партнерами, коли необхідно підбадьорити людину. Далее Популярность: 13% Далее »

Листи-подяки

Автор: dilovy · Дата: 5 Февраль 2010

Рівень серйозного ділового спілкування передбачає обов’язкове засвоєння етикету цієї сфери, основу якого складають ввічливість, тактовність. Хороші стосунки між партнерами мають ґрунтуватися на взаємній повазі та ввічливості, а це передбачає вміння висловлювати подяки. Далее Популярность: 27% Далее »

Супровідні листи

Автор: dilovy · Дата: 4 Февраль 2010

Супровідні листи надсилаються разом із комерційними чи іншими документами (рахунком-фактурою, накладни­ми, чеками) або ж при пересиланні креслень, каталогів, проспектів, прейскурантів, буклетів зразків нових товарів тощо й покликані інформаційно супроводжувати їх. Інко­ли вони є своєрідною констатацією факту надсилання: вам надіслано (що саме, у якій кількості, з якою метою). Далее Популярность: 17% Далее »

Листи-вибачення

Автор: dilovy · Дата: 2 Февраль 2010

Вибачення часто допомагають зняти напруження, що виникло між партнерами, згладити неприємну для обох сторін ситуацію. Далее Популярность: 19% Далее »