Заява

Автор: dilovy · Дата: 29 Март 2009 · Есть 34 коммент.

Документація з кадрово-контрактових питань

Заява — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи.

Заява може бути:

простою (викладається тільки прохання);

мотивованою (вказується мотивація прохання);

складною (заява містить додатки).

Особиста заява пишеться, як правило, від руки і в одному примірнику; службова заява пишеться з вико­ристанням технічних засобів і має відповідні реквізити (назва та адреса організації, вихідний номер тощо), мо­же адресуватися кільком посадовим особам чи організа­ціям.

Внутрішні заяви мають такі реквізити:

1. Адресат. З великої літери в давальному відмінку вказується, кому адресована заява: посада, назва підрозділу, установи, звання, прізвище, ініціали посадової особи, якій адресовано заяву. При цьому слід уникати однакових закінчень у на­зві посади й прізвищі:

Директорові… Морозову Т. /.;

Ректору(ові) …Борнагу Л. П.;

завідувачу(-еві) … Сліпцю Л. Г.

Спочатку вказується прізвище адресата, потім ініціали, наприклад: Михайленку Р. Т.

2. Адресант. З малої літери в родовому відмінку вка­зується, від кого подається заява: посада, зван­ня, назва підрозділу, установи, прізвище, ім’я, по батькові (повністю). При цьому прийменник від не вживається.

3. Назва документа (як правило, з малої літери).

4. Текст (з абзацу, з великої літери).

5. Додаток (підстава) у складній заяві: перелік документів, які додаються до заяви. За необхідністю вказується кількість сторінок кожного з документів.

6. Дата.

7. Підпис адресанта (якщо підпис розшифровується, то спочатку слід писати ініціали, потім — прізвище).

ПРИКЛАДИ

1.Мотивована заява

(шапка зправа)

Деканові економічного  факультету НАУ
Морозову О. М.
студента II курсу економічного
факультету групи 22 МЕ
Петренка Сергія Івановича

(по центру, з малої букви, з крапкою в кінці) заява.

(з нового рядка) Прошу надати мені відпустку з 03.04.2009 р. до 09.04.2009 р. у зв’язку з участю в обласних змаганнях із важкої атлетики.

01.04.2005 р.                                                                                                                       (підпис)

2.Складна заява

(шапка зправа)

Ректору Львівської гуманітарної
академії проф. Морозову С.С.
студента Київського національного
університету ім. Т. Г. Шевченка
Глинця Олега Ігоровича

(по центру, з малої букви, з крапкою в кінці) заява.

(з нового рядка) У зв’язку з переїздом моїх батьків до м.Львова на пос­тійне проживання прошу зарахувати мене студентом III кур­су економічного факультету ЛГА із спеціальності «Міжна­родна економіка».

Додаток: 1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

2) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

3) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

20.07.2005 р.                                     (підпис)                                                      О. І. Глинець

Зміст і розміщення реквізитів зовнішніх заяв і заяв, які пишуться в спеціалізованому діловодстві, відрізняються від вищенаведених. Так, зокрема, у зовнішніх особис­тих заявах необхідно вказувати, як правило, домашню адресу чи дані документа (паспорта, посвідчення тощо). У зовнішніх службових заявах необхідно вказувати, зок­рема, посаду, підрозділ і повну назву установи заявника. В усіх зовнішніх заявах слід використовувати тільки за­гальновживані абревіатури й скорочення.

У спеціалізованому діловодстві реквізити заяв пере­дбачають подання у відповідній формі специфічної ін­формації. У заяві-зобов’язанні необхідно, наприклад, зазначити термін і спосіб повернення позики, дані про заробітну плату. У позовній заяві необхідно детально викласти конкретні факти з указанням прізвищ, посад, подій тощо, додати оригінали чи копії документів з ін­ших установ (квитанції, довідки, висновки експертизи тощо).

Популярность: 56%

Рубрика: - Адміністративне діловодство · Запись имеет метки: ,  Рекомендую прочитати:
Оформлення тексту документа

1. На бланку друкується тільки перша сторінка тексту, наступні — на стандартних аркушах. 2. Назва документа друкується великими літерами без крапки

Наказ

Розпорядчі документи Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен­ції,

Доручення

Особисті офіційні документи Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації

Мовні засоби оформлення реквізитів ділового листа

Офіційне листування охоплює листи чи іншу форму кореспонденції, що надсилаються будь-яким офіційним особам від імені інших офіційних осіб. Незалежно від змісту

Розписка

Особисті офіційні документи Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, доку­ментів тощо від установи чи приватної

Комментарии

 1. dilovy:

  Дякую усім відвідувачам, що виправляєте помилки в тексті. Правила вказав нові, а сам шпарю неправильні (на сьогодні) приклади так як колись мене навчали, на автоматі.
  На даний момент помилки виправив. Хоча хто його знає, ми ж всі недосконалі.

 2. Оксана:

  після слова «ЗАЯВА» не ставиться крапка і слово пишеться великими літерами!

 3. dilovy:

  Оксана! У Вас застаріла інформація!

  Цитую: «У рукописних документах назва документа пишеться з великої (розписка, доручення, автобіографія тощо) чи з малої літери (заява, пояснювальна, доповідна записка тощо) відповідно до правил пунктуації.»

  (В.Ф.Максименко Сучасна ділова українська мова.-Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС,2006., ст.26)

 4. Игорь:

  доброго дня. намагаюсь знайти підручник на який іде посилання, але все марно. якщо є така можливість то будьте так вдяччлеві та дайте ссилку на ресурс з якого можно завантажити собі цей підручник.

 5. dilovy:

  доброго дня. намагаюсь знайти підручник на який іде посилання, але все марно. якщо є така можливість то будьте так вдяччлеві та дайте ссилку на ресурс з якого можно завантажити собі цей підручник.

  Якщо ви говорите за В.Ф.Максименко «Сучасна ділова українська мова» то я не зустрічав його в електронному варіанті. Придбати можна тільки через книжкові магазини.

 6. Игорь:

  ще одне питання – чи має підручник згаданного автора гриф міністертсва вищої освіти для використання у навальному процесі?

 7. dilovy:

  Ви маєте на увазі – чи є на підручнику гриф Міністерства освіти і науки України? Відповідаю – немає.

 8. Игорь:

  ага, з цього можна зробити висновок, що робити посилання, як на нормативний документ при викладанні предмету «Ділова мова» у навчальному закладі ми не маємо права?

 9. dilovy:

  ну, на нормативний документ ні, але як на альтернативне джерело – так. Багато освітніх сайтів рекомендують дану книгу. Коли я навчався в коледжі, наш викладач, саме її порадив придбати і заявив, що саме по ній буде читати лекції.

 10. Игорь:

  у нашему навчальному закладі звикли спиратися на офіційні джера з грифом міністерства вищої освіти.

 11. dilovy:

  так, і це нормально і так має бути

 12. Feksi:

  Зустрічала у підручнику при підготовці до іспиту, що слова «Заява» пишеться з великої літери, оскільки це назва документа. Проте навіть там говорять, що це питання є спірним. Щодо крапки, за тим самим підручником, вона ставиться, але у зразку її чомусь нема. Стільки спірних мосментів!
  Точно вказати підручник не можу та її авторів, бо на руках лише ксерокс відповідних тем.

 13. dilovy:

  Не можу з Вами не погодитись. Що стосується заяви, то я також знаходив різні варіанти її написання (з великої та з малої літери, з крапкою та без).
  Так як це питання справді є спірним, я вирішив для себе притримуватись старого зразку, тобто Заява (з великої літери та без крапки).

 14. Игорь:

  вот як раз написання за тарим зрасзком и є написання з маленької літери и з крапкой на прикінці, бо стосовно граматики це закінчення речення.(підручник українськой мови за 10 клас, 1988 рік ).

 15. Александр:

  Господа, как можно ссылаться на УЧЕБНИК? Учебники пишут авторы, у каждого автора свое мнение, каждый продвигает то, что ему выгодно, это их хлеб. Если вы действительно изучали ДУМ («Ділову Українську Мову»), то должны знать о существовании ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». Читайте и будет Вам счастье)))

 16. dilovy:

  Александр, дякую за допомогу. Держстандарти розвіюють всякі сумніви та непорозуміння.

 17. Андрій:

  Зустрічаю різні правила написання ініціалів. В договорі (чи може правильніше угоді) до підпису пишуть І. В. Петрів, а в переліку (напр. в акті приймання) пишуть Петрів І. В. Як правильно писати? І ще одне, чув що між ініціалами треба ставити пробіл – І. В.

 18. Игорь:

  если внимательно почитать все правила по оформлению деловых документов, то можно заметить такое, что если вы намерены поставить подпись, тогда инициалы ставим перед фамилией, а если нет, то после. этих правил никто не отменял и всегда имели место как с точки зрения грамматики, так и правильности оформления по стандартам.

 19. Ярина:

  Пишеться не директорові, а директору! Принаймі нас так вчили і в школі, і в університеті!

 20. Oblivon:

  народ я ввоообще непонимаю зачем вам ето потрібно
  В ето министерстве образования сидят тупые очень Воонючие свиньи которым на все насрать так что на цей гріф міністертсва вищої освіт не неда обащпть внимания

 21. Так, це справді спірне питання. В нашому підручнику на 9 клас 2010р слово «заява» написане з великої літери та без крапки. А от вчителі нас вчать, що це не правильно, і потрібно писати з маленької літери та з крапкою! А от як саме правильно писати, я так і не зрозумів.))

 22. Наталья:

  И слово «заява» пишется с большой буквы!

 23. Игорь:

  дякую
  дуже допомогло))

 24. Елена:

  пояснюю питання: наберіть в пошуку примірну інструкцію з діловодства (1997 рік – діє) і читайте – там всі вимоги чітко визначені.

  слово Заява пишеться по центру звеликої літери (малими) крапка після слова не ставиться.

 25. Toss:

  Йомайо, а «зправа» пишеться «справа».

 26. Светлана:

  Спасибо огромное! В моем лице Вы обрели потенциального клиента.

 27. санёк:

  Нас на лекції української ділової мови вчили писати всі букви слова заява з великої літери без з’єднань і крапки.
  12.10.11

 28. Настя:

  я вчуся в юридичному ліцеї і моя вчителька діловодства як обовязкове правило ввела писати заяви писати БЕЗ займенників ВЗАГАЛІ… Це нормально чи тупа примха?

 29. Ганна:

  Дякую,буду вчитися

 30. Олександра:

  «а «зправа» пишеться справа»- пишеться праворуч)

 31. Еленка:

  ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! ОЧЕНЬ НАДО! СЕССИЯ
  Вправа 2. Зредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.
  1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформантики. Залік не складено вчасно через поважну причину.
  2. Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання за спеціальністю фінансовий менеджмент.
  3. Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на 6 місяців.
  4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня
  2010 року.
  5. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня по 2 серпня 2010 року, для санаторного лікування.
  6. Прошу прийняти мене на роботу менеджером з навчання.

 32. Alex:

  Чи можна писати заяву на відпустку не відруки, а набираті накомпьютері? Це службова чи особиста

 33. Світлана:

  Підскажіть будь ласка в службовій записці адресат пишеться прізвище та ініціали, а адресант повністю П.І.Б. – це коректно, з огляду на статус керівника?

 34. олена:

  правильно писати «СПРАВА», хоч і «зліва». Не повірила своїм очам!Оставить комментарий или два