Вказівка

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Розпорядчі документи

Вказівка — це розпорядчий документ керівників єди­ноначальних органів державного управління переваж­но інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів ви­щих органів управління.

Вказівки видають при оформленні відряджень, ви­рішенні поточних організаційних питань, доведенні до виконавців нормативних положень.

Вказівка складається з таких реквізитів:

1. Назва міністерства, якому підпорядкована устано­ва (державна).

2. Повна назва установи.

3. Назва документа.

4. Номер.

5. Дата видання.

6. Місце видання.

7. Текст (констатуюча й розпорядча частини).

8. Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка під­
писала вказівку.

Міністерство освіти й науки України

Інститут радіаційної мікробіології

ВКАЗІВКА № 22

11.03.2009 р.                                                                                                                                    м.Харків

Про перевірку стану

техніки безпеки.

З метою перевірки дотримання правил техніки безпеки в підрозділах інституту

ПРОПОНУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів у триденний термін перевірити технічний стан протипожежних засобів, стан журналів техніки безпеки, знання та дотримання співробіт­никами правил техніки безпеки на робочих місцях.

2. Пропозиції щодо поліпшення безпечних умов праці подати до 20.04.2009 р. першому заступникові директора Ковальовій В. К.

Директор                                                    (підпис)                                                 П.Р.Чорновіл

Популярность: 10%

Рубрика: - Адміністративне діловодство · Запись имеет метки:  Рекомендую прочитати:
Розпорядження

Розпорядчі документи Розпорядження — це документ, який видається посадо­вими особами, державними органами, установами, під­приємствами в межах їх компетенції й має обов'язкову

Наказ

Розпорядчі документи Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен­ції,

Акт

Довідково-інформаційні документи Акт - це документ правової чинності, в якому конста­туються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю підприємств, установ

Управлінська діяльність і діловодство

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особа­ми, управлінським персоналом організацій, установ та їх підрозділів пов'язані з

Контракт

Документація з кадрово-контрактових питань Контракт — це правовий документ, що засвідчує пев­ну домовленість між партнерами (підприємством, ус­тановою та працівником) про засадиОставить комментарий или два