Протокол

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009 · Есть 14 коммент.

Довідково-інформаційні документи

Book 7 Протокол – це документ, в якому фіксується хід об­говорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо.

Це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від підлеглих виконання доручених їм завдань, видавати розпорядчі документи.

Протокол веде технічний секретар чи обрана особа.

Book 3 За обсягом протоколи можуть бути:

- стислими – містять лише назви обговорених пи­тань та рішення з цих питань; рубрики «Слухали» та «Ухвалили»;

- повними – назви обговорених питань, стислий виклад виступів та питань, які ставилися доповіда­чам і виступаючим, рішення з обговорених питань; рубрики «Слухали», «Виступили», «Ухвалили»;

- стенографічними – дослівно фіксуються виступи, запитання, зауваження, рішення, пропозиції тощо.

2 Протоколи складаються з таких реквізитів:

1. Назва документа.

2. Номер.

3. Назва колегіального органу із зазначенням харак­теру його роботи (загальні збори, виробнича нара­да, засідання кафедри тощо).

4. Назва підприємства, організації.

5. Дата й місце проведення зборів.

6. Кількісний склад учасників (якщо учасників бага­то, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист).

7. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, на­ради тощо (голови, секретаря, членів президії).

8. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку).

9. Текст.

10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кіль­кості сторінок.

11. Підписи керівників зборів, наради (голови й секре­таря).

Buddy

Приклад протоколу

Відкрите акціонерне товариство «Будівельник»

ПРОТОКОЛ №12
2002 р.                                                                                                                                                  м. Харків

засідання ради директорів

Голова Журавльов О.Я.

Секретар Корженевська К.Г.

Присутні: Аверинцев М.Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К., Тимощук В.В.

Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).

Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).

Порядок денний:

1.Про створення СП «Траст компані» (доповідач – генеральний директор Аверинцев М.Д., директор СП «Інвест» Дж.К.Лі.).

2.Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

СЛУХАЛИ: 1. Про створення СП «Траст компаній (до­повідач — генеральний директор Аверинцев М.Д., дирек­тор СП «Інвест» Дж. К. Лі).

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. (текст доповіді додається).

Дж. Кеннет Лі (текст доповіді додається).

Закіров Р.Т.: Розширення міжнародної діяльності ВАТ «Будівельник» дасть змогу не тільки впроваджувати новітні технології й матеріали, знайти нових партнерів і ринок збу­ту, а й суттєво зміцнити внутрішні позиції ВАТ.

УХВАЛИЛИ:

1.1. До 16.01.2003 р. підготувати всі необхідні для ство­рення СП документи; завершити організаційну роботу до 26.01.2003 р. (відповідальний — Закіров Р.Т.).

1.2. Розробити бізнес-плани перспективних напрям­ків співробітництва на ринках СНД та Західної Європи до 20.01.2003 р. (відповідальний — Лівощенко І.К.).

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. запропонував на посаду виконавчо­го директора СП «Будмен» Наконечного О.Л., директора Одеської філії ВАТ.

Лівощенко І.К.: Наконечний О.Л. практично тільки за рік роботи вивів Одеську філію ВАТ у число найкращих дочірніх підприємств. Він зможе плідно працювати також як виконав­чий директор СП.

Джон К. Лі.: Цілком,підтримую кандидатуру Наконечно­го О.Л. і сподіваюся на плідне співробітництво.

УХВАЛИЛИ:

Призначити Наконечного О.Л. виконавчим директо­ром СП «Будмен» й укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.

Голова                                                        (підпис)                                                           О. Я. Журавльов

Секретар                                                   (підпис)                                                      К. Г. Корженевська

Витяг з протоколу

Book 7 Витяг з протоколу — це певна частина (уривок) про­токолу, що відображає конкретне окреме питання по­рядку денного, оформлена належним чином.

Один із наймасовіших видів документів, що надсилається (передається) окремим посадовим особам (установам).

2 Реквізити витягу з протоколу:

1. Назва й номер документа.

2. Назва колегіального органу, засідання, наради.

3. Дата.

4. Питання порядку денного.

5. Текст з цього питання.

6. Підписи голови й секретаря.

Buddy

Приклад

Витяг з протоколу № 12

засідання ради директорів ВАТ «Будівельник»

від 2.12.2002 р.

Голова Журавльов О.Я.

Секретар Корженевська К.Г.

Присутні: Аверинцев М.Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К. Тимощук В.В.

Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).

Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. запропонував на посаду виконавчо­го директора СП «Будмен» Наконечного О.Л., директора Одеської філії ВАТ.

Лівощенко І.К.: Наконечний О.Л. практично тільки за рік роботи вивів Одеську філію ВАТ у число найкращих дочірніх підприємств. Він зможе плідно працювати і як виконавчий директор СП.

Джон К. Лі.: Цілком підтримую кандидатуру Наконечно­го О. Л. і сподіваюся на плідне співробітництво.

УХВАЛИЛИ:

Призначити Наконечного О.Л. виконавчим директо­ром СП «Будмен» і укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.

Оригінал протоколу підписали:

Голова                                                              (підпис)                                                 О. Я. Журавльов

Секретар                                                        (підпис)                                                   К. ґ. Корженевська

avatars.capa.ru.2735

Не порозумілися

–Сину, – суворо запитав батько, – чому ти одержав двійку? Не зрозумів запитання вчителя?
–Зрозумів, – розвів руками хлопчик, – але він чомусь не зрозумів моєї відповіді.

Популярность: 54%

Рубрика: - Адміністративне діловодство · Запись имеет метки:  Рекомендую прочитати:
Доповідна записка

Довідково-інформаційні документи Доповідна записка - це документ, адресований керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти,

Пояснювальна записка

Довідково-інформаційні документи Пояснювальна записка — це документ, в якому: - особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається

Довідка

Довідково-інформаційні документи Довідка — це документ, який містить опис та підтвер­дження юридичних та біографічних фактів і подій, пов'язаних з діяльністю

Студенты и кризис! Всякую проблему можно решить!

К вопросу о студентах и кризисе можна подойти философски. Т.е. кризис может быть вовсе не помехой, а как-бы некоторым стимулом

Договір

Спеціалізована документація Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або

Комментарии

 1. А есть определенные стандарты оформления? Везде разные образцы.

 2. dilovy:

  В принципе старался выложить материал с современных источников.

 3. SERG:

  На данный момент я нашел 4 примера «Витяга з протоколу» – и они разные. Даже не знаю что делать…

 4. Тетянка:

  Примітка!
  згідно з правилами чергування прийменників (Український правопис, 93р.) у назві документа слід вживати прийменник із: Витіг із протоколу.

 5. Лёша:

  Большое спасибо,статья очень помогла.
  Лёша-студент .

 6. Елена:

  Большое спасибо. Как раз то, чот искала!

 7. Jozz:

  Тетянка, неа, (ну або походу нема різниці). Але скорше нє бо мені вчителька казала що правильно «витяг з протоколу» а не «…із протоколу»

 8. Дуже дякую!

 9. Дмитро:

  Величезне спасибі авторові. Загалом сайт дуже цікавий та корисний, вже не вперше знаходжу тут хороші, повні статті.

 10. Андрій:

  Я вдячний тим, хто це тут виклав. Воно мені допомогло написати завдання з укр.мови)

 11. Ира:

  Огромное спасибо, очень помогли!!!

 12. Ігор:

  Так все таки протоколи затерджуються чи ні?

 13. Yulechka:

  Коли пишемо витяг з протоколу, то не вказуємо ВИСЛУХАЛИ. У витягу вказується лише присутні та ухвалили.

 14. Лилия:

  Огромное спасибо! Очень хорошая статья. Никакой лишней «воды», коротко и по сути. То что и надо студенту!)))Оставить комментарий или два