Довідка

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Довідково-інформаційні документи

Book 7

Довідка — це документ, який містить опис та підтвер­дження юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю окремих осіб, обставинами діяльності установ, організацій.

Book 3 Довідки діляться на дві групи:

- особисті - підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи;

- службові - містять інформацію про факти й події службового характеру.

Довідки також можуть бути:

- зовнішніми – укладаються для подання в інші ус­танови; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою;

- внутрішніми – укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.

Найчисленнішими (особливо серед особистих) є довідки, що засвідчують якийсь юридичний факт (підтвердження факту роботи чи навчання, дані про займану посаду, розмір заробітної плати, місце проживання, тощо). Однотипні довідки часто виготовляються на трафаретних бланках.

2 Реквізити довідки:

1. Адресат (назва міністерства, відомства, установи).

2. Назва документа.

3. Дата.

4. Місце укладання документа.

5. Заголовок до тексту.

6. Текст.

7.Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала довідку.

8. Печатка.

Buddy

Приклад

Міністерство освіти і науки України

Донецький державний університет

ДОВІДКА № 67

28.12.2002 р.                                                                                                                                  м. Донецьк

Семенов Сергій Ігоревич є студентом III курсу філологічного факультету відділення «Українська мова та літера­тура».

Довідка видана для подання в Київський РВК м. Донецька.

Декан філологічного

факультету                                                        (підпис)                                              О.Л.Григор’єв

(печатка)

Секретар                                                          (підпис)                                              К.В.Онопрієнко

Buddy

Приклад

Львівський завод «Електрон»                                                                      Генеральному

директорові заводу

Грищуку Л.Д.

ДОВІДКА № 13

05.04.2009 р.                                                                                                                                        м. Львів

Про витрати паливно-мастильних матеріалів.

У другому кварталі поточного року витрати паливно-мастильних матеріалів у цілому не перевищили запланова­них обсягів (додаток № 1). Однак у зв’язку зі зростанням вантажних перевезень на кінець II кварталу запаси дизель­ного палива на сьогодні скоротилися до мінімуму й зараз складають 42% від необхідного на поточний місяць (додаток 2).

Головний механік                                                          (підпис)                                             В. П. Сергєев

avatars.capa.ru.2735

Не ділиться

–?Ти, Гнатику, сам горіхи поїв чи поділився з сестричкою?
–?А три не ділиться на два.

Популярность: 20%

Рубрика: - Адміністративне діловодство · Запись имеет метки:  Рекомендую прочитати:
Доповідна записка

Довідково-інформаційні документи Доповідна записка - це документ, адресований керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти,

Пояснювальна записка

Довідково-інформаційні документи Пояснювальна записка — це документ, в якому: - особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається

Студенты и кризис! Всякую проблему можно решить!

К вопросу о студентах и кризисе можна подойти философски. Т.е. кризис может быть вовсе не помехой, а как-бы некоторым стимулом

Договір

Спеціалізована документація Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або

Как же студенты будут платить за свое обучение в условиях кризиса?

Украинские студенты просят парламент отсрочить плату за обучение и внести соответствующие изменения в закон «О высшем образовании». Об этомОставить комментарий или два