Спеціалізована документація – загальні положення

Автор: dilovy · Дата: 11 Май 2009 · Пока нет комментариев

Book-7 Спеціалізована документація пов’язана з виконанням спеціальних управлінських функцій і відрізняється но­менклатурою й формою документів, правилами їх оброб­ки, зберігання тощо. Серед документів із господарсько-договірної, посередницької, господарсько-претензійної, банківської, наукової, рекламної діяльності тощо значну частину складають різноманітні договори.

1. Документи з господарсько-договірної діяльності:

—договір поставки;

—договір на технічне (транспортне) обслуговування;

— договір на виготовлення продукції з давальницької сировини;

—договір підряду;

— договір про індивідуальну (колективну) матеріаль­ну відповідальність;

— договір про спільну діяльність (проведення різних робіт (дослідів) для досягнення спільної госпо­дарської або наукової мети);

— договір оренди (наймання) обладнання (транспор­ту, земельної ділянки, приміщення тощо);

—договір оренди з правом викупу;

— договори щодо створення нових форм господарювання (організація асоціацій, малих підприємств,
комерційних банків, орендних підприємств тощо);

— договір продажу майна державних підприємств, установ, організацій юридичним особам (громадя­нам, групі громадян);

—ліцензійний договір про створення «ноу-хау»;

—авторський ліцензійний договір;

— договори про взаємовідносини підприємств і бан­ків тощо.

2. Документи з посередницької діяльності:

—договір про надання посередницьких послуг;

—договір про інформаційне обслуговування.

3. Документи з господарсько-претензійної діяльності:

протоколи розбіжностей до договорів; комерційні листи; претензійні листи;

— позовні заяви.

4. Документи з банківської діяльності:

— договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування;

— договір на депозитний вклад;

— кредитний договір;

— договір про спільну діяльність;

— договір лізингу (лізингова угода);

— договір про пайовий внесок.

5. Обліково-фінансові документи (акт, відмова від акцепту, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна, оформлення відкриття рахунку в банку, заява, картка зі зразками підписів, чекові книжки (чеки), реєстр чеків).

6. Документи з організації зовнішньоекономічної діяльності (контракти, додаток до контракту, запис бесіди, протокол намірів, договір, статут).

7. Документи з рекламної діяльності (договір, угода).

avatars.capa.ru.2735

Брежнев вызвал группу космонавтов.
- Товарищи! Американцы высадились на Луне. Мы тут подумали и решили, что вы полетите на Солнце!
- Так сгорим ведь, Леонид Ильич!
- Не бойтесь, товарищи, партия подумала обо всем. Вы полетите ночью.

Популярность: 6%

Рубрика: Спеціалізована документація · Запись имеет метки:  Рекомендую прочитати:
Договір

Спеціалізована документація Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або

Класифікація документів

Відповідно до змісту документа, зокрема відношен­ня інформації документа до особи, структури, предмета, напрямку діяльності укладача чи адресата, за ознаками і

Переддоговірні документи

Спеціалізована документація Переддоговірними документами можуть бути: 1. Угода про співробітництво та організацію взаємовід­носин — окреслює бажані для сторін напрямки співробітництва; виступає підставою

Довідка

Довідково-інформаційні документи Довідка — це документ, який містить опис та підтвер­дження юридичних та біографічних фактів і подій, пов'язаних з діяльністю

Доповідна записка

Довідково-інформаційні документи Доповідна записка - це документ, адресований керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти,Оставить комментарий или два