Договір

Автор: dilovy · Дата: 11 Май 2009 · Есть 1 комментарий

Спеціалізована документація

Book-7 Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій згідно із зафік­сованими в ньому цивільними правами та обов’язками.

Договір може укладатися між фізичними особами (ок­ремими громадянами), юридичними особами (організа­ціями), фізичними і юридичними особами відповідно до вимог чинного законодавства.

Book Незважаючи на значні відмінності, які мають місце в текстах договорів, при їх укладанні розкриваються, як правило, такі питання:

1. Назва документа (договір).

2. Місце й дата укладання договору.

3. Вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень).

4. Предмет договору.

5. Обов’язки сторін.

6. Взаєморозрахунки сторін.

7. Відповідальність сторін.

8. Термін дії договору.

9. Умови припинення дії договору.

10. Додаткові умови.

11. Юридичні адреси сторін.

Остаточний перелік питань, які вимагають висвітлення в тому чи іншому договорі, залежить, звичайно, від харак­теру та предмета спільної діяльності сторін, ускладнень, які можуть виникати в процесі співробітництва. При ук­ладанні договорів слід уникати як зайвої деталізації, так і спрощеного підходу при вирішенні питань співробіт­ництва між сторонами. Текст договору має фіксувати до­статнє й однозначне для всіх сторін тлумачення характеру й напрямків взаємодії, окремих пунктів договору.

Договірні стосунки між сторонами можуть офор­млятися відповідними перед- та післядоговірними до­кументами. Так, наприклад, укладенню договору може передувати укладання попереднього договору, претензії сторін можуть оформлятися протоколами розбіжностей до договору, угодами про залік взаємних вимог тощо. Післядоговірні стосунки сторін можуть додатково офор­млятися протоколами розбіжностей до договорів, угода­ми про зміну порядку виконання договору, протоколами про залік взаємних вимог тощо.

avatars.capa.ru.2735

Приходит раз Леонид Ильич в ЦК КПСС и говорит:
- Предлагаю обратиться в итальянскую компартию с предложением повесить мне на грудь их «Чиччолину».
- Но Леонид Ильич,- отвечают ему,- ведь Чиччолина – это их порнозвезда.
- Так вот именно такой звезды у меня еще нет!

Популярность: 10%

Рубрика: Спеціалізована документація · Запись имеет метки: ,  Рекомендую прочитати:
Переддоговірні документи

Спеціалізована документація Переддоговірними документами можуть бути: 1. Угода про співробітництво та організацію взаємовід­носин — окреслює бажані для сторін напрямки співробітництва; виступає підставою

Договір та післядоговірні документи

Спеціалізована документація Післядоговірні документи призначені для врегулювання питань, які можуть виникати між сторонами при виконанні укладеного договору. До таких документів належать: — Супровідні

Довідка

Довідково-інформаційні документи Довідка — це документ, який містить опис та підтвер­дження юридичних та біографічних фактів і подій, пов'язаних з діяльністю

Пояснювальна записка

Довідково-інформаційні документи Пояснювальна записка — це документ, в якому: - особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається

Доповідна записка

Довідково-інформаційні документи Доповідна записка - це документ, адресований керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти,

Комментарии

  1. Неповний список! Багато тут невистачає:

    реквізити сторін, а не лише юридичні алреси; форсмажор; додатки і т. і.Оставить комментарий или два