Література

Автор: dilovy · Дата: 25 Май 2009 · Пока нет комментариев

1.Антисуржик / За ред. О. Сербенської. — Л., 1994.
2.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991.
3.Бибик С. П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. — 2-е вид., випр. і допов. — К., 1998.
4.Великий тлумачний словник української мови. — К., 2000.
5.Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих виразів. — X., 2000.
6.Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. — К., 1997.
7.Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. 2-е вид. — К.: Вид. центр «Просвіта», 2003.
8.Горбул О. та ін.. Ділова українська мова. — К., 2000.
9.Глущик С. В. та ін. Сучасні ділові папери. — К., 199К
10.Діденко А. Н. Сучасне діловодство. — 3-тє вид. — К.:Либідь, 2001.
11.Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей – К., 1998.
12.Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Комплексний довідник. — X.: Фоліо; Майдан, 1999.
13.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. — X Торсінг, 2004.
14.Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь. 1992.
15.Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів. — К , 1994.
16.Козачук Г. О., Шкуратян Н. Р. Практичний курс української мови. — К., 1995.
17.Корніяка О. Мистецтво ґречності. — К., 1995.
18.Культура української мови / За ред. В. Русанівського. - К., 1990.
19.Ладоня І. О. Українська мова. — К., Вища школа, 1993.
20.Лихачев М. Г. Документи и делопроизводство: Справ. пособие. — М.: Зкономика, 1991.
21.Максименко В. Ф. Орфографічний тренажер. — X.:Торсінг, 2005.
22.Молдованов М. І., Свиридов Г. С. Сучасний діловий документ. —К., 1992.
23.Масенко Л. Мовна політика. — К., 1999.
24.Муромцева О., Жовтобрюх В. Культура мови вчителя.-X., 1998.
25.Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. – Л., 1999.
26.Нелюба А. М. Теорія і практика ділової мови. — X.,1997.
27.Новітній російсько-український словник /За ред.Л.Г. Савченко — X., Прапор, 1999.
28.Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. — Л., 1995.
29.Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.
30.Пазяк О.М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення. — К., 1995.
31.Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. – К.,1995.
32.Партико 3. Загальне редагування. — Л., 2001.
33.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994.
34.Пилинський М. Мовна норма і стиль. — К., 1984.
35.Пономарів О. Д. Культура слова. — К., 1999.
36.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. — Тернопіль, 2000.
37.Пост 3. Зтикет. Классическое руководство /Пер. с англ. М. М. Гурвица. — 3-є изд. — М.: Рипол классик, 2003.
38.Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебньїх документов. — 3-є изд. — М.:Высшая школа, 1988.
39.Рупета В. А., Нечволод Л. І. Буду я навчатись мови золотої. Український правопис у таблицях і коментарях. – X., 1998.
40.Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, райони, города, поселки городского типа, села. — X., 1997.
41.Сагач Г. Золото слів. — К., 1993.
42.Самузлян Н.А. Настольная книга секретаря-референта. — М.: Менеджер, 1996.
43.Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей. - 2-е вид., випр. й допов. — К., 1996.
44.Словник труднощів української мови / За ред. Я. Єрмоленко. — К., 1989.
45.Стенюков М. В. Документьі. Делопроизводство: Практическое пособие по документационному обеспечению деятельности предприятия. — М.: Прибор,1995.
46.Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарьова.-К.: Либідь, 2001.
47.Токарська А. С. Ділова українська Мова. — Львів,1995.
48.Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1996.
49.Український правопис. — К., 1993.
50.Український орфографічний словник / Укл. В.В. Чумак та ін.; — 4-е вид., переробл. й доповн. — К.: Довіра, 2005.
51.Український орфографічний словник / За ред.А.О. Свашенко. — Харків: Прапор, 1999.
52.Чмут Т. та ін. Етика ділового спілкування. — К., 1999.
53.Чукіна В., Почтаренко О., Почтаренко Г. Український правопис у таблицях, схемах, коментарях. — К.:Логос, 1998.
54.Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях.- X., 1998.
55.Шевелєва Л. А., Дудка О.О. Український правопис:практикум. — X., 1998.
56.Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.,1997.
57.Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. – К., 1997.
58.Ющук І. П. Українська мова. — К., 1980.
59.Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова.-Харків: ТОР – СІНГ ПЛЮС,2006.-448 с.

Популярность: 3%

Рубрика: Загальні відомості ·  Рекомендую прочитати:
Цікава українська мова. Роздуми з твітера.

На твітері знайшов цікаві роздуми одного твітерянина щодо української мови. Цитую: "цікава українська мова: у школі - вчать (вчитель), а в

Діалекти

За лексичним розмаїттям, виразовими й словотворчи­ми можливостями українська мова є однією з найбагатших, а за звуковими властивостями — однією з

Походження української мови

Сьогодні в світі існує 13 живих мов слов'янських народів: українська, білоруська, російська, польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька, сербська, хорватська, словенська,

Усна й писемна мова

Літературна мова — це складова й невід'ємна час­тина загальнонаціональної мови. Вона виділяється як унормована й оброблена її форма. Літературна мова

Банери

Розмістіть банери сайту на своїх вебресурсах: Банер 88х31   Банер 125х125   Зсилка: Українська ділова мова Українська ділова моваОставить комментарий или два