Діалекти

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

За лексичним розмаїттям, виразовими й словотворчи­ми можливостями українська мова є однією з найбагатших, а за звуковими властивостями — однією з найевфонічніших мов світу. Українська мова в широкому значенні — це мова в її історичному розвитку з урахува­нням зрушень, зумовлених історичними, соціальними, суспільними процесами, закономірностями її розвитку, у вузькому значенні — це мова в її сучасному стані.

Сучасна українська мова — це сукупність усіх слів, усіх граматичних форм, усіх особливостей вимови лю­дей, що розмовляють українською як рідною. Сюди вхо­дять діалекти, жаргони, літературна мова, тобто все, що перебуває в мовному спілкуванні.

Діалект, або наріччя — група говірок, пов’язаних між собою рядом спільних явищ, невідомих іншим говіркам.

Сучасна українська мова має три такі наріччя:

- Північне наріччя побутує на терені Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, північних частин Київської та Сумської областей.

- Південно-західне наріччя поширене на території За­карпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чер­нівецької, Хмельницької, Вінницької, Тернопіль­ської, північно-західних частин Кіровоградської та Одеської областей, південно-західної частини Київської області, південної частини Житомир­ської області, західної частини Черкаської та пів­
нічної частини Миколаївської областей.

- Південно-східне наріччя охоплює Полтавську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпро­петровську, Херсонську області, Крим, південно-схід­ні частини Київської, Сумської, Кіровоградської, Одеської, східну частину Черкаської та південну
частину Миколаївської областей. До цього наріччя належать говори Середньої Наддніпрянщини, що є основою літературної мови.

Діалекти української мови відрізняються один від одного перш за все лексичним складом, фонетикою, стилістикою. Східноукраїнські діалекти зазнали знач­ного впливу російської мови, західноукраїнські — поль­ської, румунської та інших. Діалектне розмежування може бути досить значним. Так, наприклад, у Закарпат­ській області за сукупністю мовних ознак можна виділи­ти 5 діалектів. Водночас місцеві (територіальні) діалекти активно взаємодіють із літературною мовою, збагачують її та змінюються самі. Цьому сприяють рівень освіти на­селення, засоби масової інформації, інтеграційні проце­си в суспільстві.

Популярность: 3%

Рубрика: Сучасна українська мова · Запись имеет метки:  Рекомендую прочитати:
Цікава українська мова. Роздуми з твітера.

На твітері знайшов цікаві роздуми одного твітерянина щодо української мови. Цитую: "цікава українська мова: у школі - вчать (вчитель), а в

Банери

Розмістіть банери сайту на своїх вебресурсах: Банер 88х31   Банер 125х125   Зсилка: Українська ділова мова Українська ділова мова

Література

1.Антисуржик / За ред. О. Сербенської. — Л., 1994. 2.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.,

Походження української мови

Сьогодні в світі існує 13 живих мов слов'янських народів: українська, білоруська, російська, польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька, сербська, хорватська, словенська,

Автобіографія

Документація з кадрово-контрактових питань Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності вОставить комментарий или два