Управлінська діяльність і діловодство

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особа­ми, управлінським персоналом організацій, установ та їх підрозділів пов’язані з виконанням основних (планування, організація, координація, контроль тощо) і спеціальних (постачання, облік, фінансування тощо) управлінських функцій. Управлінська діяльність неможлива без фікса­ції значної частини управлінської інформації у вигляді документів, які виступають матеріальними засобами її закріплення, та їх належної обробки, яка передбачає:

— документування інформації (регламентований про­цес її запису на матеріальному носії);

— обробку власне інформації, яка міститься в доку­ментах;

— організацію роботи з документами (створення умов для їх переміщення, пошуку, зберігання);

— створення інформаційно-пошукової системи (доку­менти, довідковий апарат до них, методи й способи їх обробки та використання);

Діяльність з питань документування, обробки і ор­ганізації роботи з документами в процесі здійснення управлінських функцій називається діловодством.

В управлінській діяльності користуються головним чином текстовими документами, виготовленими на па­перових носіях (рукописні, машинописні, типографські, створені за допомогою комп’ютерної та оргтехніки), а також документами на магнітних стрічках (аудіо- та відеозаписи), дискетах, фотоплівці.

Основні і спеціальні функції органів управління скла­дають, відповідно, основу двох груп документів і типів діловодства – адміністративного й спеціалізованого.

Адміністративне діловодство — це організація роботи і організаційно-розпорядчими, довідково-інформа­ційними та іншими документами, пов’язаними з ви­конанням основних управлінських функцій.

Спеціалізоване діловодство пов’язане з виконанням спеціальних управлінських функцій (бухгалтерське діловодство, військове тощо) і відрізняється номенклатурою і формою документів, правилами їх обробки, зберігання тощо.

Популярность: 4%

Рубрика: Укладання й оформлення документів · Запись имеет метки: ,  Рекомендую прочитати:
Управлінські функції і діловодство

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом будь-якої організації, установи та їх підрозділами неможливе

Організація документообігу

Залежно від обсягу документообігу установи розподі­ляються на 4 категорії: I — з обсягом документообігу понад 100000 документів на рік; II — з

Спеціалізована документація – загальні положення

Спеціалізована документація пов'язана з виконанням спеціальних управлінських функцій і відрізняється но­менклатурою й формою документів, правилами їх оброб­ки, зберігання тощо.

Договір та післядоговірні документи

Спеціалізована документація Післядоговірні документи призначені для врегулювання питань, які можуть виникати між сторонами при виконанні укладеного договору. До таких документів належать: — Супровідні

Класифікація документів

Відповідно до змісту документа, зокрема відношен­ня інформації документа до особи, структури, предмета, напрямку діяльності укладача чи адресата, за ознаками іОставить комментарий или два