Класифікація документів

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Есть 15 коммент.

Відповідно до змісту документа, зокрема відношен­ня інформації документа до особи, структури, предмета, напрямку діяльності укладача чи адресата, за ознаками і класифікації та групами розрізняють такі документи:

1. За найменуванням: акт, протокол, інструкція, лист  тощо.
Читать запись полностью »

Популярность: 50%


Управлінська діяльність і діловодство

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особа­ми, управлінським персоналом організацій, установ та їх підрозділів пов’язані з виконанням основних (планування, організація, координація, контроль тощо) і спеціальних (постачання, облік, фінансування тощо) управлінських функцій. Управлінська діяльність неможлива без фікса­ції значної частини управлінської інформації у вигляді документів, які виступають матеріальними засобами її закріплення, та їх належної обробки, яка передбачає:
Читать запись полностью »

Популярность: 4%


Офіційно-діловий стиль та його підстилі

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Есть 9 коммент.

Офіційно-діловий стиль — це сукупність мовних за­собів, призначених для регулювання ділових стосунків, спілкування на державно-політичному, громадському, економічному рівні, у законодавстві, сфері управління адміністративно-господарською діяльністю (офіційно-ділова мовна сфера).
Читать запись полностью »

Популярность: 24%


Функціональні мовні стилі

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Стилістична система української мови відповідає потребам спілкування, охоплюючи всі сфери її функ­ціонування. Це мова державного урядування й громадсь­ких та інших організацій; нею користуються працівники промисловості й сільського господарства, науки й культури, освіти; нею користуються в засобах масової інформації, видавничій діяльності, буденному житті. Отже, сучасна українська літературна мова багатофункціональна. Це зумовлює її функціонально-стильове роз­межування, тобто поділ на функціональні стилі. Слово «стиль» — багатозначне, воно походить від латинського stilus — «паличка для письма». У літературі й у мистец­тві стиль означає певну єдність художніх образів і форм їх вираження. Стиль означає також сукупність способів, прийомів, методів певної діяльності.
Читать запись полностью »

Популярность: 16%


Мовна норма

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Основною ознакою літературної мови є її унормованість.

Норма літературної мови — це сукупність загально­прийнятих правил реалізації мовної системи, які за­кріплюються в процесі суспільної комунікації.

Виділяють такі типи норм літературної мови:
Читать запись полностью »

Популярность: 6%


Усна й писемна мова

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Літературна мова — це складова й невід’ємна час­тина загальнонаціональної мови. Вона виділяється як унормована й оброблена її форма. Літературна мова об­слуговує всі сфери суспільного життя: виконує функ­ції спілкування, є мовою художньої літератури, науки, публіцистики, задовольняє потреби державних установ, навчальних закладів тощо.
Читать запись полностью »

Популярность: 5%


Лексичний склад сучасної української мови

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Усі слова сучасної української мови щодо їх стосунків із різними функціональними стилями поділяються на дві великі групи:

1.Стилістично нейтральна, міжстильова лексика.

2.Стилістично забарвлена лексика обмеженого вжи­вання (слова, що використовуються лише в окре­мих стилях чи в одному з них).
Читать запись полностью »

Популярность: 7%


Діалекти

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

За лексичним розмаїттям, виразовими й словотворчи­ми можливостями українська мова є однією з найбагатших, а за звуковими властивостями — однією з найевфонічніших мов світу. Українська мова в широкому значенні — це мова в її історичному розвитку з урахува­нням зрушень, зумовлених історичними, соціальними, суспільними процесами, закономірностями її розвитку, у вузькому значенні — це мова в її сучасному стані.
Читать запись полностью »

Популярность: 3%


Походження української мови

Автор: dilovy · Дата: 8 Март 2009 · Пока нет комментариев

Сьогодні в світі існує 13 живих мов слов’янських народів: українська, білоруська, російська, польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька, сербська, хорватська, словенська, македонська, болгарська. До мер­твих (таких, що не мають носіїв) мов слов’янської групи належать праслов’янська, давньоруська, старослов’янська, полабська.
Читать запись полностью »

Популярность: 12%