Організація документообігу

Автор: dilovy · Дата: 4 Март 2010 · Пока нет комментариев

Залежно від обсягу документообігу установи розподі­ляються на 4 категорії:

I — з обсягом документообігу понад 100000 документів на рік;

II — з обсягом документообігу від 25000 до 100000 документів на рік;

ІІІ — з обсягом документообігу від 10000 до 25000 документів на рік;

IV — з обсягом документообігу до 10000 документів на рік.

Читать запись полностью »

Популярность: 4%


Управлінські функції і діловодство

Автор: dilovy · Дата: 25 Февраль 2010 · Пока нет комментариев

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими особами, керівним персоналом будь-якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної організації ро­боти з документами.

Читать запись полностью »

Популярность: 4%


Листи-вітання

Автор: dilovy · Дата: 25 Февраль 2010 · Пока нет комментариев

Виявлення уваги до своїх клієнтів чи колег — один із необхідних елементів ділового етикету. Приводом для вітання можуть стати їх досягнення, свята, дні народ­ження та інші щасливі хвилини в їхньому житті. Такий вияв поваги, безперечно, лише сприятиме вашому взаємопорозумінню й у діловій сфері, й у сфері особистих стосунків.

Читать запись полностью »

Популярность: 21%


Листи-запрошення

Автор: dilovy · Дата: 20 Февраль 2010 · Есть 3 коммент.

Листи-запрошення, виконуючи ту ж функцію, що й запрошення, відрізняються від них насамперед стилем — він хоч й офіційний, але не такий холодний і менш стандартизований. Такі листи — це вияв особливої поваги. Дуже часто вони мають виразно персональний характер, цілий ряд фактів вказує на те, що лист адресований не абстрактній особі, одній із десятків чи сотень, а саме тій людині, ім’я якої стоїть у звертанні.

Читать запись полностью »

Популярность: 27%


Запрошення

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010 · Есть 4 коммент.

Запрошення давно вже стали невід’ємним атрибутом ділового етикету. Існує багато варіантів письмових за­прошень на різноманітні заходи — від лаконічних, діло­вих, шаблонних, які сотнями заготовляють для певної урочистості чи події, до персональних, художньо офор­млених, розрахованих на конкретного адресата.

Читать запись полностью »

Популярность: 28%


Рекомендаційні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010 · Пока нет комментариев

Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід’ємним елементом ділових стосунків і, відповідно, епістолярію. На від­міну від характеристики, рекомендація не обов’язково подається з місця роботи. Зацікавленою в рекомендації стороною, може бути або сама людина, або ж організа­ція чи фірма. Останнім особливо важлива об’єктивність, оскільки вони зацікавлені в добросовісних, кваліфіко­ваних працівниках або ж стипендіатах, що гідно вико­ристають виділені їм кошти.

Читать запись полностью »

Популярность: 21%


Заохочувальні та спонукальні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010 · Пока нет комментариев

Заохочувальні й спонукальні листи не виділяються як окремий вид ділової кореспонденції, однак обминути їх увагою неможливо. Необхідність у них з’являється там, де виникли проблеми в співпраці з партнерами, коли необхідно підбадьорити людину.

Читать запись полностью »

Популярность: 13%


Листи-подяки

Автор: dilovy · Дата: 5 Февраль 2010 · Есть 2 коммент.

Рівень серйозного ділового спілкування передбачає обов’язкове засвоєння етикету цієї сфери, основу якого складають ввічливість, тактовність. Хороші стосунки між партнерами мають ґрунтуватися на взаємній повазі та ввічливості, а це передбачає вміння висловлювати подяки.

Читать запись полностью »

Популярность: 27%


Супровідні листи

Автор: dilovy · Дата: 4 Февраль 2010 · Пока нет комментариев

Супровідні листи надсилаються разом із комерційними чи іншими документами (рахунком-фактурою, накладни­ми, чеками) або ж при пересиланні креслень, каталогів, проспектів, прейскурантів, буклетів зразків нових товарів тощо й покликані інформаційно супроводжувати їх. Інко­ли вони є своєрідною констатацією факту надсилання: вам надіслано (що саме, у якій кількості, з якою метою).

Читать запись полностью »

Популярность: 17%


Листи-вибачення

Автор: dilovy · Дата: 2 Февраль 2010 · Пока нет комментариев

Вибачення часто допомагають зняти напруження, що виникло між партнерами, згладити неприємну для обох сторін ситуацію.

Читать запись полностью »

Популярность: 18%