Оформлення ділового листа

Автор: dilovy · Дата: 3 Август 2009 · Пока нет комментариев

book-7-thumb.pngУ діловому листуванні існує ряд загальноприйнятих правил оформлення ділового листа:
Читать запись полностью »

Популярность: 8%


Мовні засоби початку й завершення ділового листа. Завершення ділового листа

Автор: dilovy · Дата: 17 Июль 2009 · Есть 1 комментарий

book-7-thumb.pngЗавершальні речення тексту також можуть бути дуже різні — їх зміст залежить від того, про що йшлося в писті. На завершення можна, наприклад:

1.Повторити подяку, висловлену на початку чи просто подякувати за допомогу:
Ще раз дякуємо Вам …
Дозвольте ще раз подякувати Вам …
Хочемо ще раз висловити свою щиру вдячність …
Дякую за допомогу …

Читать запись полностью »

Популярность: 6%


Мовні засоби початку й завершення ділового листа. Початкові речення.

Автор: dilovy · Дата: 17 Июль 2009 · Пока нет комментариев

book-7-thumb.pngВажливо вдало сформулювати першу фразу, однак вони можуть бути дуже різними, залежно від мети та змісту листа. Першим реченням може бути:
Читать запись полностью »

Популярность: 6%


Мовні засоби початку й завершення ділового листа. Початок ділового листа.

Автор: dilovy · Дата: 11 Июнь 2009 · Пока нет комментариев

book-7.png

1. Початок ділового листа

Читать запись полностью »

Популярность: 6%


Компанія Google запустила сервіс новин в Україні

Автор: dilovy · Дата: 10 Июнь 2009 · Пока нет комментариев

793 червня компанія Google оголосила про запуск сервісу новин Google News в Україні. За словами представників компанії, сервіс надає користувачам новини більш ніж з 300 українських джерел. Новини представлені на українській та російській мовах.
Читать запись полностью »

Популярность: 2%


В новому світі українству нема місця

Автор: dilovy · Дата: 10 Июнь 2009 · Пока нет комментариев

090423191650_thУ сучасному інформаційному світі інтенсивного контактування культур та війни цивілізацій постає суттєво нова загроза: українство стає все більш неконкурентним не лише на світовій арені культур-цивілізацій, але і в самій Україні.

Читать запись полностью »

Популярность: 2%


Література

Автор: dilovy · Дата: 25 Май 2009 · Пока нет комментариев

1.Антисуржик / За ред. О. Сербенської. — Л., 1994.
2.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991.
3.Бибик С. П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. — 2-е вид., випр. і допов. — К., 1998.
4.Великий тлумачний словник української мови. — К., 2000.
5.Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих виразів. — X., 2000.
6.Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. — К., 1997.
7.Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. 2-е вид. — К.: Вид. центр «Просвіта», 2003.
8.Горбул О. та ін.. Ділова українська мова. — К., 2000.
9.Глущик С. В. та ін. Сучасні ділові папери. — К., 199К
10.Діденко А. Н. Сучасне діловодство. — 3-тє вид. — К.:Либідь, 2001.
11.Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей – К., 1998.
12.Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Комплексний довідник. — X.: Фоліо; Майдан, 1999.
13.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. — X Торсінг, 2004.
14.Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь. 1992.
15.Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів. — К , 1994.
16.Козачук Г. О., Шкуратян Н. Р. Практичний курс української мови. — К., 1995.
17.Корніяка О. Мистецтво ґречності. — К., 1995.
18.Культура української мови / За ред. В. Русанівського. - К., 1990.
19.Ладоня І. О. Українська мова. — К., Вища школа, 1993.
20.Лихачев М. Г. Документи и делопроизводство: Справ. пособие. — М.: Зкономика, 1991.
21.Максименко В. Ф. Орфографічний тренажер. — X.:Торсінг, 2005.
22.Молдованов М. І., Свиридов Г. С. Сучасний діловий документ. —К., 1992.
23.Масенко Л. Мовна політика. — К., 1999.
24.Муромцева О., Жовтобрюх В. Культура мови вчителя.-X., 1998.
25.Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. – Л., 1999.
26.Нелюба А. М. Теорія і практика ділової мови. — X.,1997.
27.Новітній російсько-український словник /За ред.Л.Г. Савченко — X., Прапор, 1999.
28.Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. — Л., 1995.
29.Огієнко І. Українська культура. — К., 1991.
30.Пазяк О.М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення. — К., 1995.
31.Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. – К.,1995.
32.Партико 3. Загальне редагування. — Л., 2001.
33.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994.
34.Пилинський М. Мовна норма і стиль. — К., 1984.
35.Пономарів О. Д. Культура слова. — К., 1999.
36.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. — Тернопіль, 2000.
37.Пост 3. Зтикет. Классическое руководство /Пер. с англ. М. М. Гурвица. — 3-є изд. — М.: Рипол классик, 2003.
38.Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебньїх документов. — 3-є изд. — М.:Высшая школа, 1988.
39.Рупета В. А., Нечволод Л. І. Буду я навчатись мови золотої. Український правопис у таблицях і коментарях. – X., 1998.
40.Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, райони, города, поселки городского типа, села. — X., 1997.
41.Сагач Г. Золото слів. — К., 1993.
42.Самузлян Н.А. Настольная книга секретаря-референта. — М.: Менеджер, 1996.
43.Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей. - 2-е вид., випр. й допов. — К., 1996.
44.Словник труднощів української мови / За ред. Я. Єрмоленко. — К., 1989.
45.Стенюков М. В. Документьі. Делопроизводство: Практическое пособие по документационному обеспечению деятельности предприятия. — М.: Прибор,1995.
46.Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарьова.-К.: Либідь, 2001.
47.Токарська А. С. Ділова українська Мова. — Львів,1995.
48.Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1996.
49.Український правопис. — К., 1993.
50.Український орфографічний словник / Укл. В.В. Чумак та ін.; — 4-е вид., переробл. й доповн. — К.: Довіра, 2005.
51.Український орфографічний словник / За ред.А.О. Свашенко. — Харків: Прапор, 1999.
52.Чмут Т. та ін. Етика ділового спілкування. — К., 1999.
53.Чукіна В., Почтаренко О., Почтаренко Г. Український правопис у таблицях, схемах, коментарях. — К.:Логос, 1998.
54.Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях.- X., 1998.
55.Шевелєва Л. А., Дудка О.О. Український правопис:практикум. — X., 1998.
56.Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.,1997.
57.Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. – К., 1997.
58.Ющук І. П. Українська мова. — К., 1980.
59.Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова.-Харків: ТОР – СІНГ ПЛЮС,2006.-448 с.

Популярность: 3%


Мовні засоби оформлення реквізитів ділового листа

Автор: dilovy · Дата: 25 Май 2009 · Пока нет комментариев

book-7-thumb.pngОфіційне листування охоплює листи чи іншу форму кореспонденції, що надсилаються будь-яким офіційним особам від імені інших офіційних осіб.
Читать запись полностью »

Популярность: 4%


Правила ведення ділової кореспонденції

Автор: dilovy · Дата: 25 Май 2009 · Пока нет комментариев

book-7-thumb.pngДотримуючись деяких традиційних і нетрадиційних правил, можна досягти подвійної мети в діловому листуванні: вирішувати проблеми співробітництва зі своїм діловим партнером і зміцнювати особисті стосунки.
Читать запись полностью »

Популярность: 4%


Стиль ділових листів

Автор: dilovy · Дата: 25 Май 2009 · Есть 4 коммент.

Зараз, коли контакти ділових людей вийшли на зовсім інший професійний та міжнародний рівень, змінюють­ся також погляди на ведення листування. Це не просто важлива частина ділових стосунків, але й персоніфіка­ція партнера з його діловими й особистими якостями. Загальні протокольні вимоги до офіційного листування, метою якого є засвідчення адресатові поваги з урахуван­ням рангів між відправником і адресатом, ґрунтуються на принципах рівності, поваги та взаємної коректності.
Читать запись полностью »

Популярность: 5%