Довідка

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Довідково-інформаційні документи

Book 7
Читать запись полностью »

Популярность: 19%


Протокол

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009 · Есть 14 коммент.

Довідково-інформаційні документи

Book 7 Протокол – це документ, в якому фіксується хід об­говорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо.
Читать запись полностью »

Популярность: 54%


Акт

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Довідково-інформаційні документи

Book 7 Акт – це документ правової чинності, в якому конста­туються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб.
Читать запись полностью »

Популярность: 19%


Доповідна записка

Автор: dilovy · Дата: 5 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Довідково-інформаційні документи

Book 7 Доповідна записка - це документ, адресований керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу тощо, а також наводяться свої висновки й пропозиції.
Читать запись полностью »

Популярность: 40%


Контракт

Автор: dilovy · Дата: 2 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Документація з кадрово-контрактових питань

Контракт — це правовий документ, що засвідчує пев­ну домовленість між партнерами (підприємством, ус­тановою та працівником) про засади спільної вироб­ничої та творчої діяльності.
Читать запись полностью »

Популярность: 10%


Вказівка

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009 · Пока нет комментариев

Розпорядчі документи

Вказівка — це розпорядчий документ керівників єди­ноначальних органів державного управління переваж­но інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів ви­щих органів управління.
Читать запись полностью »

Популярность: 10%


Розпорядження

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009 · Есть 13 коммент.

Розпорядчі документи

Розпорядження — це документ, який видається посадо­вими особами, державними органами, установами, під­приємствами в межах їх компетенції й має обов’язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та під­леглих установ, яким адресовано розпорядження.
Читать запись полностью »

Популярность: 21%


Наказ

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009 · Есть 14 коммент.

Розпорядчі документи

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен­ції, обов’язковий для виконання підлеглими.

Проект наказу створюється, як правило, у відповід­ному структурному підрозділі (виконавцем або керівником), підписується керівником структурного підрозділу, узгоджується з іншими посадовими особами установи, в компетенції яких знаходиться повне або часткове вирі­шення питання, про яке йдеться в наказі (заступником керівника установи, куратором питань, про які йдеться в наказі, юристом). До проекту наказу додають докумен­ти, що мотивують його доцільність.
Читать запись полностью »

Популярность: 29%


Розписка

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009 · Есть 3 коммент.

Особисті офіційні документи

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, доку­ментів тощо від установи чи приватної особи.

Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити:
Читать запись полностью »

Популярность: 34%


Доручення

Автор: dilovy · Дата: 1 Апрель 2009 · Есть 4 коммент.

Особисті офіційні документи

Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені за­фіксовані в дорученні дії.
Читать запись полностью »

Популярность: 31%