Записи с меткой "ділові листи"

Запрошення

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Запрошення давно вже стали невід’ємним атрибутом ділового етикету. Існує багато варіантів письмових за­прошень на різноманітні заходи — від лаконічних, діло­вих, шаблонних, які сотнями заготовляють для певної урочистості чи події, до персональних, художньо офор­млених, розрахованих на конкретного адресата. Далее Популярность: 28% Далее »

Рекомендаційні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Рекомендаційні листи в діловому світі практикуються дуже широко й давно вже стали невід’ємним елементом ділових стосунків і, відповідно, епістолярію. На від­міну від характеристики, рекомендація не обов’язково подається з місця роботи. Зацікавленою в рекомендації стороною, може бути або сама людина, або ж організа­ція чи фірма. Останнім особливо важлива об’єктивність, оскільки вони зацікавлені в добросовісних, кваліфіко­ваних... Далее

Заохочувальні та спонукальні листи

Автор: dilovy · Дата: 13 Февраль 2010

Заохочувальні й спонукальні листи не виділяються як окремий вид ділової кореспонденції, однак обминути їх увагою неможливо. Необхідність у них з’являється там, де виникли проблеми в співпраці з партнерами, коли необхідно підбадьорити людину. Далее Популярность: 13% Далее »

Відповіді на листи-претензії і листи-рекламації

Автор: dilovy · Дата: 27 Январь 2010

Перш ніж відповідати на лист-претензію чи лист-рекламацію, уважно проаналізуйте ситуацію, з’ясуйте шляхи взаємовигідного вирішення проблеми, тому що наш партнер, як і ви, зайнятий пошуком оптимального варіанта вирішення питання. Відповідати за принципом і іуб за зуб» буде абсолютно недоречним — це не до­поможе з’ясувати непорозуміння, а навпаки, поглибить ізаємну недовіру, неприязнь, може покласти початок розриву вашої співпраці.... Далее

Рекламаційні листи й листи-претензїї

Автор: dilovy · Дата: 26 Январь 2010

Рекламаційні листи й листи-претензії пов’язані з над­звичайно серйозним й відповідальним боком ділових відносин — пред’явленням претензій партнерові, який порушив умови укладеної угоди й виконав неякісно або ж зовсім не виконав покладені на нього обов’язки. Далее Популярность: 17% Далее »

Різновиди ділових листів. Листи-нагадування

Автор: dilovy · Дата: 23 Январь 2010

Листи-нагадування, як і відмови, належать до неприємних і психологічно важких моментів ділового листування. Зміст листа, звичайно, буде залежати від конкретних умов співпраці партнерів — від делікатного нагадування до категоричної вимоги чи, навіть, судового позову, але в будь-якому випадку краще, коли неприємне для обох і сторін нагадування буде по можливості доброзичливим і залишати можливість подальшої співпраці. Далее Популярность:... Далее

Ділові листи. Відповіді на прохання й пропозиції

Автор: dilovy · Дата: 23 Январь 2010

Відповіді на прохання й пропозиції передбачають вибір: — погодитися; — відмовити; — обійти необхідність однозначної відповіді чи від­класти рішення на певний час. У будь-якому разі необхідно буде сказати «так» чи «ні», погодитись або відмовити. Варіант відповіді, зви­чайно, залежить від конкретної ситуації. Далее Популярность: 14% Далее »

Різновиди ділових листів. Лист-прохання

Автор: dilovy · Дата: 23 Январь 2010

Одним з найпоширеніших видів ділової кореспон­денції є листи-прохання. Найрізноманітніші за харак­тером, вони мають спільну ознаку — у таких листах викладається певне прохання до керівництва, партнерів, клієнтів, спонсорів тощо. У діловій кореспонденції ду­же часто прохання висловлюється в поєднанні з іншою інформацією. Далее Популярность: 26% Далее »

Різновиди ділових листів. Відповіді на запит

Автор: dilovy · Дата: 19 Январь 2010

Одним з найпоширеніших варіантів відповіді на за­пит щодо постачання товару покупцеві в міжнародній торгівлі є оферта. Оферта — це письмова пропозиція товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти угоду купівлі-продажу на умовах, вказаних у пропозиції. У міжнародній торгівлі розрізня­ють два види оферт — тверду та вільну. Далее Популярность: 9% Далее »

Різновиди ділових листів. Лист-запит

Автор: dilovy · Дата: 19 Январь 2010

Лист-запит — це звертання адресанта (установи чи посадової особи) до адресата (іншої установи чи поса­дової особи) із проханням надати інформацію про певні події, факти, матеріальні цінності тощо. Далее Популярность: 16% Далее »